Arbeten/Kurser

bild2Arbeten som utförs:

 • Snöröjning
 • Sandning
 • Lastning/lossning
 • Mark och planeringsarbeten
 • Matjords sortering
 • Gräsklippningar
 • Röjning
 • Buskröjning/Släntklippning/Vägkantsklippning
 • Sopning
 • Sandupptagning
 • Vinschning med kranarm å 30m vajer
 • Och mycket mer, fråga oss vid funderingar

Kurser:

 • Kurser för att arbeta inom område med Elspänning (esa)
 • Kurser för jobb i vattenvägar (esa)
 • Vägverkets kurser
 • Hjärt och lungräddning
 • Adr